Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Metody informatyczne w badaniach społecznych

Metody informatyczne w badaniach społecznych

Ogólny opis kierunku studiów

Liczba miejsc na kierunku: 30

Cel studiów: celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne wykorzystywanie narzędzie informatycznych w badaniach społecznych. Poszczególne przedmioty stopniowo zaznajamiają słuchaczy z narzędziami wspierającymi przeprowadzanie tradycyjnych badań, a także z całą, dynamicznie rozwijającą się, dziedziną badań w internecie przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi informatycznych (takich jak NLP, data mining i web mining).

Grupa docelowa: studia zostały pomyślane jako kierunek budujący nowe kompetencje zawodowe i wzbogacający obecne dla wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z badaniami społecznymi (zarówno jako ich zleceniodwacy, jak i osoby odpowiedzialne za realizację). Przekazywane w ramach nich umiejętności będą także cennym uzupełnieniem kompetencji dla osób zajmujących się marketingiem (w szczególności e-marketingiem), a także wszystkich odpowiedzialnych za rozwój serwisów WWW i mediów społecznościowych.

Kwalifikacje po ukończeniu kierunku: absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą realizacji zarówno tradycyjnych jak i internetowych badań z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Poza tradycyjnymi badaniami kwestionariuszowymi studenci będą mogli także zapoznać się z zaawansowanymi metodami zbierania i analizy danych w Internecie (analiza tekstu, ekstrakcja opinii). Studenci zapoznają się z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną wiedzy umożliwiającą przeprowadzanie eksperymentów społecznych przy pomocy modelowania komputerowego. Kończący kurs będą umieli zaprojektować i zrealizować eksperyment budując model symulacyjny. W ramach studiów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi do wspierania badań społecznych, takimi jak 2ask dla realizacji ankiet internetowych czy Atlas. Modelowanie i symulacja będą realizowane przy wykorzystaniu pakietu Repast Simphony i NetLogo.

Realizacja zajęć: studia trwają dwa semestry, obejmując 9 modułów przedmiotowych, w łącznym wymiarze 220 godzin lekcyjnych (90 godzin zajęć wykładowych oraz 130 godzin zajęć laboratoryjnych). Ukończenie studiów wymaga zaliczenia poszczególnych modułów. Wykłady i zajęcia laboratoryjne realizowane są w trybie zjazdów weekendowych (zob. poniżej Harmonogram zajęć).

 

Prezentacja kierunku studiów

Plik prezentacji do pobrania [pobierz].

 

Program studiów*

Semestr letni 2010/2011

 Nazwa przedmiotu   Liczba godzin zajęć wykładowych   Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Metody badań społecznych  12 22
 Symulacje społeczne  12 21
 Webmining  12 22
 Reputacja i zaufanie w systemach elektronicznych  9  

Semestr zimowy 2011/2012

 Nazwa przedmiotu   Liczba godzin zajęć wykładowych   Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Strategie e-marketingu  12 10
 Warszataty z modelowania    16
 Sieci społeczne  12 22
 Text mining / opinion mining  12 14
 Ontologie, folksonomie i semantic web  9 3

*program studiów ma charakter orientacyjny, ze względu na przesunięcie terminu uruchomienia Projketu rozkład przedmiotów na poszczególne semestry może ulec zmianie.

 

Syllabusy przedmiotów

 1. Metody badań społecznych [MBS]
 2. Symulacje społeczne [SKZS]
 3. Webmining [WEB]
 4. Reputacja i zaufanie w systemach elektronicznych [RIZ]
 5. Strategie e-marketingu [SEM]
 6. Warsztaty z modelowania [WM]
 7. Sieci społeczne [SN]
 8. Text mining / opinion mining [TXM]
 9. Ontologie, folksonomie i semantic web [OFS]

 

Zagadnienia na test kwalifikacyjny

 1. Podstawy metodologii badań społecznych.
 2. Podstawy informatyki i obsługi komputera.
 3. Podstawy analizy danych (średnia, odchylenie standardowe, wariancja, testowanie hipotez).

 

Listy grup - [pobierz]

 

Harmonogram zajęć

Terminarz zjazdów semestr letni 2010/2011

 Zjazd   Data 
I  2-3 kwietnia 
II  16-17 kwietnia 
III  14-15 maja 
IV  28-29 maja 
V  11-12 czerwca 
VI  25-26 czerwca 
VII 2-3 lipca

Plan zajęć semestr letni [pobierz]

Grafik dyżurów semestr letni [pobierz]

 

Terminarz zjazdów semestr zimowy 2011/2012

 Zjazd   Data 
I 24-25 września
II  8-9 października
III  22-23 października
IV  5-6 listopada
V  19-20 listopada
VI  3-4 grudnia
VII  14-15 stycznia
VIII  28-29 stycznia

Plan zajęć semestr zimowy [pobierz]

Grafik dyżurów semestr zimowy [pobierz]

 

Lista książek zgłoszonych do zakupu w ramach projektu

 • Agata Frontczak Piotr Frontczak; Świat sieci złożonych. Od fizyki do internetu, PWN 2009, ISBN: 978-83-01-15987-0
 • Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicki-Birula; Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat, Wyd. WNT ISBN: 978-83-204-3266-4
 • Stefan Nowak; Metodologia badań społecznych, Wyd. PWN,  ISBN: 978-83-01-14999-4
 • Praca zbiorowa pod redakcją: B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego; Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Wyd. Poltext ISBN: 9788375610581

 

Praca dyplomowa - informacje podstawowe [pobierz]

 

p.o. Koordynatora ds. dydaktycznych kierunku

mgr Radosław Nielek

tel. (0) 604-797-805

e-mail: nielek@pjwstk.edu.pl

Projekt „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue