Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Sieci komunikacji mobilnej

Sieci komunikacji mobilnej

Ogólny opis kierunku studiów

Liczba miejsc na kierunku: 30

Cel studiów: przekazanie wiedzy dotyczącej nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych związanych z sieciami mobilnymi i bezprzewodowymi oraz wykształcenie specjalistów w tym zakresie.

Grupa docelowa: studia są adresowane do dwóch grup potencjalnych kandydatów. Pierwszą grupę reprezentują kandydaci, którzy ukończyli studia techniczne niezwiązane z informatyką czy telekomunikacją, posiadają pewne umiejętności w zakresie programowania komputerów i chcieliby  uzyskać kwalifikacje teoretyczne i praktyczne  w zakresie sieci mobilnych i bezprzewodowych. Druga grupa kandydatów to absolwenci studiów nietechnicznych, nieposiadający umiejętności w zakresie programowania, którzy ze względu na aktualnie wykonywaną pracę bądź  planowaną nową aktywność zawodową chcieliby przyswoić nową wiedzę w zakresie problematyki sieci mobilnych i bezprzewodowych, jak też nabyć pewne umiejętności praktyczne w tym zakresie.

Kwalifikacje po ukończeniu kierunku: absolwenci nabędą umiejętności odpowiednie do grupy (zaawansowanej, początkującej), do której będą zakwalifikowani. Wszyscy absolwenci studiów nabędą wiedzę umożliwiającą (a) uczestnictwo w projektach związanych z wprowadzaniem usług opartych na technologiach mobilnych i bezprzewodowych w różnych sferach  życia gospodarczego, (b) realizację tych projektów, (c) prowadzenie własnej działalności biznesowej w zakresie usług komunikacji mobilnej i bezprzewodowej  oraz (d)  promowanie i upowszechnianie wiedzy  o technologiach informatyczno–komunikacyjnych. Absolwenci grupy zaawansowanej uzyskają dodatkowo umiejętności programowania sieciowego oraz projektowania i programowania aplikacji mobilnych.

Realizacja zajęć: studia trwają dwa semestry, obejmując 12 modułów przedmiotowych, w łącznym wymiarze 214 godzin lekcyjnych (80 godzin zajęć wykładowych oraz 134 godzin zajęć laboratoryjnych). Ukończenie studiów wymaga zaliczenia poszczególnych modułów. Wykłady i zajęcia laboratoryjne realizowane są w trybie zjazdów weekendowych (zob. poniżej Harmonogram zajęć).

 

Prezentacja kierunku studiów

Plik prezentacji do pobrania [pobierz].

 

Program studiów*

Semestr letni 2010/2011

 Nazwa przedmiotu   Liczba godzin zajęć wykładowych   Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Komputery i systemy operacyjne 10 14
 Wprowadzenie do sieci komputerowych  10 12
 Sieci mobilne i bezprzewodowe 1  10 12
 Programowanie sieciowe    16
 Sieci lokalne i techniki bezprzewodowe w sieciach lokalnych  4 6
 Bezpieczeństwo sieci lokalnych  6 8

Semestr zimiowy 2011/2012

 Nazwa przedmiotu   Liczba godzin zajęć wykładowych   Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Sieci komputerowe i systemy rozproszone  10 10
 Sieci mobilne i bezprzewodowe 2  10 12
 Bezpieczeństwo sieci komputerowych  10 12
 Programowanie aplikacji mobilnych    16
 Sieci rozległe  4 6
 Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych  6 10

*program studiów ma charakter orientacyjny, ze względu na przesunięcie terminu uruchomienia Projketu rozkład przedmiotów na poszczególne semestry może ulec zmianie.

 

Syllabusy przedmiotów

 1. Komputery i systemy operacyjne [KSO]
 2. Wprowadzenie do sieci komputerowych [WSK]
 3. Sieci mobilne i bezprzewodowe 1 [SMB1]
 4. Programowanie sieciowe [PRS]
 5. Sieci lokalne i techniki bezprzewodowe w sieciach lokalnych [SLTP]
 6. Bezpieczeństwo sieci lokalnych [BSL]
 7. Sieci komputerowe i systemy rozproszone [SSR]
 8. Sieci mobilne i bezprzewodowe 2 [SMB2]
 9. Bezpieczeństwo sieci komputerowych [BSK]
 10. Programowanie aplikacji mobilnych [PAM]
 11. Sieci rozległe [SR]
 12. Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych [BSR]

 

Zagadnienia na test kwalifikacyjny

 1. Test z programowania - Kandydaci będą proszeni o programistyczne rozwiązanie kilku problemów w dowolnym znanym sobie jezyku programowania. Znajomosc programowania nie jest obowiązkowa, ale pożądana. Celem testu będzie ustalenie stopnia znajomości programowania w celu ustalenia docelowych grup zajeciowych o zbliżonym poziomie.
 2. Uzasadnienie motywacji podjecia studiow i pokazanie w jaki sposob zdobyta wiedza będzie wykorzystana. 
 3. Test z ogolnej znajomości zagadnien informatyki i korzystania z komputera, bedzie on dotyczyl nastepujących zagadnień:
 • ogólna wiedza o budowie i dzialaniu komputera,
 • ogólna wiedza o programach wykonywanych przez komputer,
 • znajomość obslugi komputera i korzystania z programów,
 • ogólna wiedza o systemie operacyjnym Windows i praktycznym korzystaniu z niego,
 • ogólna wiedza o Internecia i praktycznych sposobach korzystania z niego,
 • ogólna wiedza o współczesnych urzadzeniach informatyczno-telekomunikacyjnych dostępnych na rynku.

 

Listy grup - [pobierz]

 

Harmonogram zajęć

Terminarz zjazdów semestr letni 2010/2011

 Zjazd   Data 
I  9-10 kwietnia 
II  7-8 maja 
III
 21-22 maja 
IV  4-5 czerwca 
V  18-19 czerwca 
VI 2-3 lipca

Plan zajęć semestr letni [pobierz]

Grafik dyżurów semestr letni [pobierz]

 

Terminarz zjazdów semestr zimowy 2011/2012

 Zjazd   Data 
I 24-25 września
II  1-2 października
III  15-16 października
IV  29-30 października
V  12-13 listopada
VI 26-27 listopada
VII  10-11 grudnia
VIII  7-8 stycznia
IX
 21-22 stycznia
X 4-5 luty

Plan zajęć semestr zimowy [pobierz]

Grafik dyżurów semestr zimowy [pobierz]

 

Lista książek zgłoszonych do zakupu w ramach projektu

 • James F. Kurose, Keith W. Ross; Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Wyd. Helion 2010 ISBN: 978-83-246-2632-8
 • Krzysztof Wesołowski; Systemy radiokomunikacji ruchomej, Wyd. WKL ISBN: 83-206-1469-4
 • Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal; Sieci telekomunikacyjne, Wyd. WKiŁ  ISBN 978-83-206-1716-0
 • Shane Conder, Lauren Darcey Android; Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne, Wydanie II Wyd. Helion 2011 ISBN: 978-83-246-3349-4

 

Praca dyplomowa - informacje podstawowe [pobierz]

 

Koordynator ds. dydaktycznych kierunku

prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński

tel. (22) 58-44-561

e-mail: sered@pjwstk.edu.pl

Projekt „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue