Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Podstawowe informacje

Projekt "@kademia na rzecz rozwoju ICT - studia podyplomowe" jest realizowany przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych i ma charakter ogólnopolski. Uczelnia w trzech placówkach dydaktycznych otwiera dwusemestralne studium podyplomowe na sześciu kierunkach, kolejno:

  • Warszawa: Zaawansowane multimedia, Sieci komunikacji mobilnej, Metody informatyczne w badaniach społecznych,
  • Bytom: Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej, Grafika 3D gier komputerowych,
  • Gdańsk: Inżynieria oprogramowania w praktyce.

Studia będą prowadzone w semestrze letnim r.a. 2010/2011 oraz semestrze zimowym r.a. 2011/2012. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez doświadczoną kadrę akademicką, oraz co wyróżniające, także przez praktyków aktualnie aktywnych zawodowo w wybranej dziedzinie (min. 50 godzin zajęć na danym kierunku).

Projekt bazuje na regule równych szans w kwestii pełnego dostępu do informacji o studiach, jak i uczestnictwa w studiach bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, płeć czy ograniczenia percepcji słuchaczy, przez:

  • prowadzenie kampanii reklamowej o zasięgu ogólnopolskim,
  • dofinansowanie wyżywienia i noclegów dla uczestników,
  • wykorzystanie infrastruktury PJWSTK, która jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo bądź niewidomych.

Mamy nadzieję, że studia podyplomowe w PJWSTK będą dla Państwa przyjemnością i jednocześnie prawdziwie udaną inwestycją, tak jak mówi hasło projektu: „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

 

Cel projektu

Celem projektu jest adaptacja potencjału pracowników przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorców działających w Polsce w branży ICT do wymogów stawianych przez dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej i sieciowej. Realizacja zadania zakłada wdrożenie urozmaiconego procesu dydaktycznego z silnym nakierowaniem na zajęcia praktyczne, wskutek czego słuchacze posiądą nową wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

  • zastosowania i obsługi informatycznych narzędzi wspierających procesy biznesowe w obszarach komunkacji wizualnej,
  • wytwarzania produktów multimedialnych na potrzeby rynku rozrywki, reklamy oraz Internetu i nowych mediów,
  • projektowania, wdrażania i administrowania sieciami mobilnymi,
  • eksploatacji i eksploracji rezultatów badań społecznych przy użyciu narzędzi informatycznych.

 

Grupa docelowa

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz samozatrudnionych mikroprzedsiębiorców (wymagane: umowa o pracę, umowa zlecenie lub dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej).

Uwaga! Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło nie mogą uczestniczyć w Projekcie.

 

Finansowanie uczestnictwa

Projekt "@kademia na rzecz rozwoju - ICT studia podyplomowe" w części bezpośrednio związanej z realizacją studiów podyplomowych w 80% jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotacji celowej z budżetu krajowego. Pozostała kwota tj. 20% stanowi wkład prywatny uczestników biorących udział w studiach .

Projekt „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue