Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej

Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej

Ogólny opis kierunku studiów

Liczba miejsc na kierunku: 30

Cel studiów: zbudowanie podstaw tworzenia i przetwarzania barwnych obrazów dwuwymiarowych (2D) przy pomocy podstawowych programów graficznych wchodzących w skład pakietu Adobe Creative Suite. Kurs prowadzony jest pod kierunkiem pracowników ASP i zorientowany jest na wykształcenie wrażliwości niezbędnej do osiągnięcia elementarnych wartości artystycznych.

Grupa docelowa: spodziewani kandydaci to osoby działające lub wykorzystujące multimedia w następujących branżach: promocja, handel, marketing, public relations, informatyka, poligrafia, grafika komputerowa, fotografika, agencje reklamowe, media, architektura, budownictwo, wzornictwo przemysłowe, pośrednictwo handlowe.

Kwalifikacje po ukończeniu kierunku: uzyskanie zdolności do podjęcia pracy na wyższym poziomie samodzielności i odpowiedzialności za jej jakość kulturową – estetykę, uniwersalizm i skuteczność. Podniesienie kwalifikacji technicznych w świadomym i skierowanym na cel posługiwaniu się nowoczesnym oprogramowaniem graficznym, z pełnym wykorzystaniem jego potencjału. Nabycie kwalifikacji do samodzielnego tworzenia i wartościowania obrazu graficznego w oparciu o platformy cyfrowe, jego przetwarzania i opracowania dla potrzeb publikacji drukowanych, cyfrowych i rozpowszechnianych za pomocą innych, stosowanych współcześnie mediów, oraz do pracy w zespołach projektowych i wykonawczych.

Realizacja zajęć: studia trwają dwa semestry, obejmując 10 modułów przedmiotowych, w łącznym wymiarze 241 godzin lekcyjnych (43 godziny zajęć wykładowych oraz 198 godzin zajęć laboratoryjnych). Ukończenie studiów wymaga zaliczenia poszczególnych modułów. Wykłady i zajęcia laboratoryjne realizowane są w trybie zjazdów weekendowych (zob. poniżej Harmonogram zajęć).


Prezentacja kierunku studiów

Plik prezentacji do pobrania [pobierz].

 

Program studiów*

Semestr letni 2010/2011

 Nazwa przedmiotu 
 Liczba godzin zajęć wykładowych 
 Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Podstawy grafiki 2D 
  16
 Barwa 
14  
 Programy narzędziowe 
  32
 Typografia
  16
 DTP w grafice użytkowej 
  32

Semestr zimowy 2011/2012

 Nazwa przedmiotu   Liczba godzin zajęć wykładowych   Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Komunikacja wizualna  14  
 Podstawy prawa gospodarczego i autorskiego  15  
 Projektowanie stron internetowych    38
 Grafika ilustracyjna i reklamowa    32
 Grafika na potrzeby Internetu i nowych mediów    32

*program studiów ma charakter orientacyjny, ze względu na przesunięcie terminu uruchomienia Projketu rozkład przedmiotów na poszczególne semestry może ulec zmianie.


Syllabusy przedmiotów

 1. Podstawy grafiki 2D [pobierz]
 2. Barwa [pobierz]
 3. Programy narzędziowe [pobierz]
 4. Typografia [pobierz]
 5. DTP w grafice użytkowej [pobierz]
 6. Komunkacja wizualna [pobierz]
 7. Podstawy prawa gospodarczego i autorskiego [pobierz]
 8. Projektowanie stron internetowych [pobierz]
 9. Grafika ilustracyjna i reklamowa [pobierz]
 10. Grafika na potrzeby Internetu i nowych mediów [pobierz]

 

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Udokumentowane zainteresowania i doświadczenia plastyczne (portfolio) lub udokumentowana praktyka zawodowa w dziedzinie związanej z plastyką, projektowaniem wizualnym, twórczością bądź upowszechnianiem sztuki (portfolio w formie drukowanej - A4 - lub/oraz okumentacji cyfrowej*).
 2. Ogólna znajomość problematyki sztuk wizualnych oraz związanego z tą dziedziną słownictwa i terminologii.
 3. Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz popularnych programów graficznych**.

*Dokumnetacja powinna zawierać:

 • życiorys (wydruk) ze szczególnym uwzględnieniem drogi wykształcenia, zatrudnienia i pracy (miejsce, charakter),
 • wydruki lub/oraz pliki cyfrowe, ukazujące doświadczenie kandydata w dziedzinie obrazowania, grafiki, grafiki cyfrowej, projektowania, ewentualnie rownież animacji i innych rodzajów działalności związanych z projektowaniem i ekspresją artystyczną,

Materiały powinny być przygotowane do prezentacji w czasie od 5 do 8 minut, na plaformie Microsoft Windows. Akceptowane nosniki: USB Flash, DVD, CD, dyski twarde zewnetrzne USB.

 

**Dodatkowo wymagany jest od słuchacza kursu dostęp do Internetu oraz umiejętność obsługi komunikatorów.

 

Listy grup - [pobierz]

 

Harmonogram zajęć

Terminarz zjazdów semestr letni 2010/2011

 Zjazd   Data 
I  9-10 kwietnia 
II  14-15 maja 
III  28-29 maja 
IV  11-12 czerwca 
V  25-26 czerwca 
VI  2-3 lipca 

Plan zajęć semestr letni [pobierz]

Grafik dyżurów semestr letni [pobierz]

 

Terminarz zjazdów semestr zimowy 2011/2012 

 Zjazd   Data 
I  24-25 września
II  1-2 października 
III 15-16 października
IV  29-30 października
V  12-13 listopada 
VI* 26-27 listopada 
VII 10-11 grudnia
VIII  7-8 stycznia
IX 21-22 stycznia
X 4-5 luty
VI* 11-12 luty

*zjazd VI przeniesiony z 26-27.11.2011r. na 11-12.02.2012r.

Plan zajęć semestr zimowy [pobierz]

Grafik dyżurów semestr zimowy [pobierz]

 

Lista książek zgłoszonych do zakupu w ramach projektu

 • Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, ISBN: 978-83-246-2936-7,
 • Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, ISBN: 978-83-246-2905-3,
 • Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Oficjalny podręcznik, Wyd. Helion 2011  ISBN 978-83-246-2890-2

 

Praca dyplomowa - informacje podstawowe

Zadanie podsumowujące wiedzę zdobytą w przez studentów trakcie kursu Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej będzie ogłoszone 10 grudnia.Będzie ono polegało na stworzeniu trzech prac graficznych dwuwymiarowych:
- publikacji drukowanej,
- strony internetowej,
- interwencji graficznej w przestrzeni publicznej.
Prace będą się odnosić do wspólnego tematu oraz będą miały charakter spójnego i skoordynowanego działania, przy zastosowaniu wiedzy zdobytej w ramach zajęć z przedmiotów: Podstawy grafiki 2D, Barwa, Programy narzędziowe, Typografia i DTP, Komunkacja wizualna, Projektowanie stron internetowych, Grafika ilustracyjna i reklamowa.Korekty prac oraz dyskusje odpowiadające etapom ich powstawania będą miały miejsce w ramach zajęć przedmiotu Grafika na potrzeby Internetu i nowych mediów i będą prowadzone przez mgr Monikę Bielak i dr. Bogdana Achimescu. Termin oddania prac: przedostatni zjazd kursu. Prace zostaną ocenione komisyjnie przez dydaktyków wykładających na kierunku Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej.

Egzamin Adobe  Photoshop CS5 ACE  Exam 9A0-150 w Katowicach
W celu zapisania się na egzamin Adobe  Photoshop CS5 ACE  Exam 9A0-150 w Katowicach należy wypełnić formularz rejestrowy [pobierz] bez podawania numeru vouchera (pozostałe pola muszą być wypełnione) i przesłać mailem na adres dariusz.kurzeja@combidata.pl powołując się na tytuł projektu @kademia na rzecz rozwoju ICT - studia podyplomowe i Polsko- Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. W mailu należy również podać preferowany termin i  godzinę egzaminu. Egzamin należy zdać do 30 marca 2012 roku.

Vouchery zostaną rozdane  na zjeździe 4-5 luty 2012 r.

Adres Ośrodka Egzaminacyjego
COMBIDATA Poland
MEMBER OF ASSECO GROUP
ul.Grabowa2
40-172 Katowice
tel. 32-609-04-00

Osoba do kontaktu: Dariusz Kurzeja

 

Koordynator ds. dydaktycznych kierunku 

prof. Artur Tajber

e-mail: zetajber@cyf-kr.edu.pl

Projekt „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue