Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Inżynieria oprogramowania w praktyce

Inżynieria oprogramowania w praktyce

Ogólny opis kierunku studiów

Liczba miejsc na kierunku: 20

Cel studiów: przekazanie słuchaczom wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie metod systematycznej budowy i eksploatacji oprogramowania, z ukazaniem praktycznego wykorzystania wybranych współczesnych metod. Poszczególne przedmioty składające się na program studiów dotyczą zasadniczych aspektów inżynierii oprogramowania oraz problemów, jakie napotykają uczestnicy procesów wytwarzania, wdrażania i eksploatacji oraz zarządzania systemami informatycznymi w codziennej praktyce.

Grupa docelowa: studia są adresowane głównie do pracowników działów IT - analityków, projektantów, programistów czy testerów oprogramowania, jak i do osób doskonalących umiejętności w obszarach planowania i zarządzania przedsięwzięciami IT, świadomości prawnych i społecznych aspektów ich prowadzenia, zarządzania jakością oprogramowania. Od słuchaczy studiów wymagane są, obok legitymowania się dyplomem ukończenia studiów wyższych, biegłość w obsłudze komputera w zakresie posługiwania się popularnymi aplikacjami oraz znajomość przynajmniej jednego języka programowania. Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień informatycznych, np. systemów operacyjnych czy architektury systemów, jak również pewne doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami CASE, konstrukcji lub eksploatacji oprogramowania i baz danych będą znaczącym ułatwieniem w realizacji programu studiów.

Kwalifikacje po ukończeniu kierunku: absolwent studiów Inżynierii Oprogramowania w Praktyce będzie mieć wiedzę na temat podstawowych idei inżynierii oprogramowania, reguł systematycznego, nowoczesnego jego wytwarzania i eksploatacji. Będzie też świadom zasad realizacji projektów informatycznych, technologii ich prowadzenia i zapewniania jakości, będzie rozumieć kontekst, także etyczny, prowadzenia przedsięwzięć IT. W szczególności absolwent będzie zaznajomiony z metodami i kluczowymi elementami planowania i zarządzania przedsięwzięciami IT, analizy i inżynierii wymagań, projektowania obiektowego, współczesnymi technologiami oraz metodami zapewniania jakości. Uzyskane wiadomości i praktyka z zakresu współczesnych narzędzi i środowisk umożliwią właściwy dobór metod i implementację rozwiązań. Pozyskana wiedza i przekazane przez ekspertów i praktyków doświadczenia zapewnią absolwentom umiejętność doboru właściwych metod inżynierii oprogramowania i stosowanie ich w rozwiązywaniu problemów napotykanych w pracy zawodowej. Jednocześnie absolwenci będą przygotowani do pogłębiania wiedzy w wybranej przez siebie dyscyplinie i zrozumienia pojawiających się nowych trendów rozwojowych oprogramowania.

Realizacja zajęć: studia trwają dwa semestry, obejmując 12 modułów przedmiotowych, w łącznym wymiarze 192 godzin lekcyjnych (96 godzin zajęć wykładowych oraz 96 godzin zajęć laboratoryjnych). Ukończenie studiów wymaga zaliczenia poszczególnych modułów. Wykłady i zajęcia laboratoryjne realizowane są w trybie zjazdów weekendowych (zob. poniżej Harmonogram zajęć).

 

Prezentacja kierunku studiów

Plik prezentacji do pobrania [pobierz].

 

Program studiów*

Semestr letni 2010/2011

 Nazwa przedmiotu   Liczba godzin zajęć wykładowych   Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Algorytmy i struktury danych  2 6
 Bazy danych  9 7
 Planowanie przedsięwzięcia informatycznego  8 8
 Inżynieria wymagań  4 4
 Zaawansowane projektowanie obiektowe  7 9
 Projektowanie interfejsów i multimedia  8 8
 Wykłady i prezentacje monograficzne  6 2

Semestr zimowy 2011/2012

 Nazwa przedmiotu   Liczba godzin zajęć wykładowych   Liczba godzin zajęć laboratoryjnych 
 Implementacja i integracja oprogramowania  14 18
 Testowanie oprogramowania  6 10
 Jakość oprogramowania  8 8
 Zarządzanie projektem informatycznym  8 8
 Prawne i społeczne aspekty informatyki  8 8
 Wykłady i prezentacje monograficzne  8  

*program studiów ma charakter orientacyjny, ze względu na przesunięcie terminu uruchomienia Projketu rozkład przedmiotów na poszczególne semestry może ulec zmianie. 

 

Syllabusy przedmiotów

 1. Algorytmy i struktury danych [ASD]
 2. Bazy danych [BD]
 3. Planowanie przedsięwzięcia informatycznego [PPL]
 4. Inżynieria wymagań [IW]
 5. Zaawansowane projektowanie obiektowe [ZPO]
 6. Projketowanie interfejsów i multimedia [PIM]
 7. Implementacja i integracja oprogramowania [IMO]
 8. Testowanie oprogramowania [TO]
 9. Jakość oprogramowania [JO]
 10. Zarządzanie projektem informatycznym [ZPI]
 11. Prawne i społeczne aspekty informatyki [SAI]
 12. Wykłady i prezentacje monograficzne [WPM]

 

Zagadnienia na test kwalifikacyjny

 1. Umiejętność korzystania z podstawowych systemów i aplikacji oraz rozumienie zasad ich działania – przykładowo pracy z Internetem czy systemem operacyjnym.
 2. Podstawowe wiadomości z informatyki – znajomość i rozumienie bazowych pojęć, w tym także z zakresu algorytmów i struktur danych oraz architektury oprogramowania.
 3. Programowanie – znajomość języków, umiejętność programowania.
 4. Własne doświadczenie, praktyka – na przykład w pracy z bazami danych, modelowaniu, tworzeniu i/lub pielęgnacji oprogramowania.
 5. Wcześniejsza styczność z elementami inżynierii oprogramowania – analizą wymagań, zarządzaniem projektami czy zagadnieniami jakości.

 

Lista grupy - [pobierz]

 

Harmonogram zajęć

Terminarz zjazdów semestr letni 2010/2011

 Zjazd   Data 
I  9-10 kwietnia 
II  7-8 maja 
III  21-22 maja
IV  4-5 czerwca 
V 18-19 czerwca
VI 2 lipca

Plan zajęć semestr letni [pobierz]

Grafik dyżurów semestr letni [pobierz]

 

Terminarz zjazdów semestr zimowy 2011/2012

 Zjazd   Data 
I 1-2 października
II  15-16 października
III  29-30 października
IV  12-13 listopada
V 26-27 listopada
VI

10-11 grudnia

VII 21-22 stycznia

Plan zajęć semestr letni - [pobierz]

Grafik dyżurów semestr letni - [pobierz]

 

Lista książek zgłoszonych do zakupu w ramach projektu

 • Joseph Phillips; Zarządzanie projektami IT, Wydanie III Wyd. Helion 2011 ISBN: 978-83-246-2808-7
 • Bruegge B, Dutoit A.H.; Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym, Helion, 2011 ISBN: 978-83-246-2872-8
 • Larman C.;  UML i wzorce projektowe, Wyd 3, Helion, ISBN 2011978-83-246-2874-2

 

Praca dyplomowa - informacje podstawowe [pobierz]

 

Koordynator ds. dydaktycznych kierunku

dr hab. Marek Bednarczyk

tel. (58) 683-59-81

e-mail: mbednarczyk@pjwstk.edu.pl

Projekt „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue