Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > REKRUTACJA I UCZESTNICTWO

REKRUTACJA I UCZESTNICTWO

Podstawowe informacje

Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zatrudnione w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do udziału w studium podyplomowym z unijnym dofinansowaniem.

Nabór prowadzony jest do 29 stycznia 2011r. do godz. 14:00. Dokumenty należy składać w siedzibach właściwych danemu kierunkowi studium podyplomowego. Wzory formularzy są dostępne na stronie Projektu.

Przyjęcia na studium podyplomowe z dofinansowaniem z Unii Europejskiej odbywają się na podstawie złożonych dokumentów oraz testów/rozmów kwalifikacyjnych, do których zagadnienia znajdują się na stronie Projektu przy opisie danego kierunku studium podyplomowego. Prace w tym zakresie prowadzą trzy komisje: Komisja Rekrutacyjna, Komisja Egzaminacyjna, Komisja Kwalifikacyjna.

Osoby zakwalifikowane na studium podyplomowe zobowiązane są do wpłacenia pełnej kwoty wkładu własnego (luty 2011) oraz podpisania umowy szkoleniowej (luty 2011).

Szczegóły dotyczące rekrutacji i kwalifikacji zawiera Regulamin rekrutacji i kwalifikacji [pobierz], natomiast zasady uczestnictwa w projekcie – Regulamin uczestnictwa [pobierz].

Wszelkie kwestie dotyczące zagadnień merytorycznych prosimy kierować do Koordynatorów ds. dydaktycznych odpowiadających za dany kierunek studium podyplomowego.

Właściwy kontakt w sprawach związanych z rekrutacją znajedziecie Państwo w zakładce KONTAKT > Sprawy studenckie.

 

Regulamin rekrutacji i kwalifikacji

Treść regulaminu [pobierz].

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych - do pobrania (format pdf)

Dla wszystkich:

 • podanie o przyjęcie na studia (Warszawa) [pobierz]
 • podanie o przyjęcia na studia (Bytom) [pobierz]
 • podanie o przyjęcia na studia (Gdańsk) [pobierz]
 • formularz CV [pobierz]
 • deklaracja zgłoszenia na studia [pobierz]
 • oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele Projektu [pobierz]

Dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie:

 • nowe zaświadczenie o zatrudnieniu [pobierz]

Dla samozatrudnionych:

 • formularz pomocy publicznej [pobierz]
 • oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis [pobierz]
 • oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis [pobierz]
 • oświadczenie Beneficjenta o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej [pobierz]

 

Ogłoszenia Komisji Rekrutacyjnej

Listy rekrutacyjne, stan na 11 lutego 2011 r.:

 • kierunek Metody informatycze w badaniach społecznych, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Sieci komunikacji mobilnej, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Zaawansowane multimedia, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Inżynieria oprogramowania w praktyce, Gdańsk - [pobierz]

Listy rekrutacyjne, stan na 18 lutego 2011 r.:

 • kierunek Metody informatycze w badaniach społecznych, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Sieci komunikacji mobilnej, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Zaawansowane multimedia, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej, Bytom - [pobierz]
 • kierunek Inżynieria oprogramowania w praktyce, Gdańsk - [pobierz]

 Listy rekrutacyjne, stan na 19 lutego 2011 r.:

 • kierunek Inżynieria oprogramowania w praktyce, Gdańsk - [pobierz]


Ogłoszenia Komisji Egzaminacyjnej 

Kierunek Metody informatycze w badaniach społecznych, Warszawa:

 1. test kwalifikacyjny 12.02.2011 r. - Sala Senatu (337), godz. 11:00,
 2. test kwalifikacyjny 19.02.2011 r. - Sala 110B, godz. 11:00,
 3. dodatkowy test kwalifikacyjny 26.02.2011 r. - Sala 110B, godz. 11:00.

Kierunek Sieci komunikacji mobilnej, Warszawa:

 1. test kwalifikacyjny 12.02.2011 r. - Sala Senatu (337), godz. 9:00,
 2. test kwalifikacyjny 19.02.2011 r. - Sala Senatu (337), godz. 10:00.

Kierunek Zaawansowane multimedia, Warszawa:

 1. test kwalifikacyjny 12.02.2011 r. - Duża Aula, godz. 13:00,
 2. test kwalifikacyjny 19.02.2011 r. - Duża Aula, godz. 13:00.

Kierunek Grafika 3D gier komputerowych, Bytom: kierunek zamknięty.

Kierunek Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej, Bytom:

 1. rozmowa kwalifikacyjna 19.02.2011 r. - godz. 11:00, z wezwaniem po 5 kandydatów na każdą kolejną godzinę, z przerwą obiadową od godziny 15:00 do godziny 16:00. Dokładna godzina spotkania egzaminacyjnego zostanie podana wkrótce do Państwa wiadomości,
 2. dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna 5.03.2011 r. - brak zgłoszeń.
 3. dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna 26.03.2011 r. - szczegóły wkrótce.

Kierunek Inżynieria oprogramowania w praktyce, Gdańsk:

 1. test kwalifikacyjny 13.02.2011 r. - godz. 13:00,
 2. test kwalifikacyjny 20.02.2011 r. - godz. 12:00. 

 

Ogłoszenia Komisji Kwalifikacyjnej

Wstępne* listy kwalifikacyjne, stan na 23 lutego 2011 r.:

 • kierunek Metody informatycze w badaniach społecznych, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Sieci komunikacji mobilnej, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Zaawansowane multimedia, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej, Bytom - [pobierz]
 • kierunek Inżynieria oprogramowania w praktyce, Gdańsk - [pobierz]

*zawartość list, w tym kolejność kwalifiakcji może ulec zmianie powodowanej odpowiedzią PARP dot. szczególynch przypadków zatrudnienia, czy niedopełnieniem przez Kandydatów obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Ostateczne listy kwalifikacyjne zostaną podane po 1 marca 2011 r.

Ostateczne listy kwalifikacyjne :

 • kierunek Metody informatycze w badaniach społecznych, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Sieci komunikacji mobilnej, Warszawa - [pobierz]
 •  kierunek Inżynieria oprogramowania w praktyce, Gdańsk - [pobierz]
 • kierunek Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej, Bytom - [pobierz]
 • kierunek Zaawansowane multimedia, grupa podstawowa, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Zaawansowane multimedia, grupa dodatkowa, Warszawa - [pobierz]

 

Umowy szkoleniowe

 • kierunek Metody informatycze w badaniach społecznych, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Sieci komunikacji mobilnej, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Zaawansowane multimedia, grupa podstawowa, Warszawa - [pobierz]
 • kierunek Zaawansowane multimedia, grupa dodatkowa, Warszawa - [pobierz] 
 • kierunek Grafika 2D z elementami kreacji artystycznej, Bytom - [pobierz]
 • kierunek Inżynieria oprogramowania w praktyce, Gdańsk - [pobierz]

 

Regulamin uczestnictwa

Treść regulaminu [pobierz].

 • kierunek Zaawansowane multimedia, grupa podstawowa, Warszawa - wkrótce

Projekt „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue